Shop Mobile More Submit  Join Login
[Cover zing] Sulli F(x) by YunaPhan [Cover zing] Sulli F(x) by YunaPhan
Chắc mình đăng art này lên, có thể vài bạn thắc mắc, vì sao trong art đăng lần trước mình đã nói sẽ k đăng art típ cho đến hết hè năm sau, mình đưa ra lý do nhá:hooray:
:bulletpink:Dạo này mình hơi ngứa tay (ng` ta ngứa tay thì làm điều điên rồ, còn mình thì ngùi des):wormnomnom:
:bulletyellow:Dính vào des rùi thì k thể nào vứt ra đc:turbopoke:
Cho nên suy ra => Design như là nguồn sống của mình rùi :nuu: k ai có thể cấm đc
:iconpastelstar1plz::iconpastelstar2plz::iconpastelstar3plz::iconpastelstar1plz::iconpastelstar2plz::iconpastelstar3plz:
:bulletorange:Style: Me
:bulletorange:Render: DA
:bulletorange:Res: Me (Google)
:iconpastelstar1plz::iconpastelstar2plz::iconpastelstar3plz::iconpastelstar1plz::iconpastelstar2plz::iconpastelstar3plz:

NO SHARE ANYTHING

Add a Comment:
 
:iconramielovedesign2005:
ramielovedesign2005 Featured By Owner Aug 18, 2015
xin res
Reply
:iconsakuraanxinh:
sakuraanxinh Featured By Owner Apr 28, 2015
xin res
Reply
:iconjaejoong8399:
JAEJOONG8399 Featured By Owner Jul 1, 2014
Xin res được ko ợ đã fav
Reply
:iconchikohattieu:
chikohattieu Featured By Owner Apr 25, 2014  Student
xin res vssssssssssss
Reply
:iconjiramisbabie:
Jiramisbabie Featured By Owner Apr 24, 2014
xin res đc không ạ 
Reply
:iconhyhamhap:
hyhamhap Featured By Owner Mar 23, 2014
xin render Sú đc ko ạ 
Reply
:iconyunaphan:
YunaPhan Featured By Owner Mar 23, 2014  Student Interface Designer
trên DA đó bạn
Reply
:iconjungseulyoung31:
JungSeulYoung31 Featured By Owner Mar 16, 2014
xin res đc kh
Reply
:iconjessicasnsd:
jessicasnsd Featured By Owner Feb 22, 2014
fav+cmt=psd nhé bạn
Reply
:iconjileeloveiu4ever:
JileeLoveIU4ever Featured By Owner Jan 28, 2014
xin res ợ please
Reply
:iconceceken2000:
CeCeKen2000 Featured By Owner Jan 10, 2014  Student Interface Designer
Bạn YunaPhan cho mình xin style này nhé
Credit bạn ạ ! Mog bn chấp nhận
Mình rất like cover of bn
Reply
:iconyunaphan:
YunaPhan Featured By Owner Jan 10, 2014  Student Interface Designer
tks bạn nhiều^^
Reply
:iconceceken2000:
CeCeKen2000 Featured By Owner Jan 5, 2014  Student Interface Designer
Xin res đi bạn :)
Reply
:iconmo0nsiilycutelazy:
mo0nsiilycutelazy Featured By Owner Jan 3, 2014  Student Interface Designer
<font><font> - xin style ạ : ))
- Tớ sẽ ghi nguồn </font></font>
Reply
:iconyunaphan:
YunaPhan Featured By Owner Jan 5, 2014  Student Interface Designer
ok
Reply
:iconmika0000:
Mika0000 Featured By Owner Dec 17, 2013
xin style dc hok bạn
Reply
:iconyunaphan:
YunaPhan Featured By Owner Dec 18, 2013  Student Interface Designer
cre nha bạn
Reply
:iconmika0000:
Mika0000 Featured By Owner Dec 18, 2013
ko mình làm tưa thui mà tự làm đó 
Reply
:iconyunaphan:
YunaPhan Featured By Owner Dec 18, 2013  Student Interface Designer
uk
Reply
:iconmika0000:
Mika0000 Featured By Owner Dec 18, 2013
z cho xin style nhé mình sẽ ghi rõ nguồn gốc
Reply
:iconyunaphan:
YunaPhan Featured By Owner Dec 18, 2013  Student Interface Designer
uk
Reply
:iconginaddh2014:
Ginaddh2014 Featured By Owner Dec 8, 2013
xin res
Reply
:iconjungnaki123:
jungnaki123 Featured By Owner Nov 30, 2013  Student Interface Designer
fav for U
I love her so much ♥
So...Can U share this res, plz?
Reply
:iconyunaphan:
YunaPhan Featured By Owner Dec 1, 2013  Student Interface Designer
sr 
Reply
:iconjenny2806:
Jenny2806 Featured By Owner Nov 24, 2013
fav for u ♥
Reply
:iconyunaphan:
YunaPhan Featured By Owner Nov 24, 2013  Student Interface Designer
tks
Reply
:iconnhoxmikiangelshop:
nhoxmikiangelshop Featured By Owner Nov 19, 2013
đẹp quá cơ fav cho bạn nhá^^
Reply
:iconyunaphan:
YunaPhan Featured By Owner Nov 19, 2013  Student Interface Designer
tks bạn ^^
Reply
:iconrinackip:
RinaCkip Featured By Owner Nov 10, 2013
Wat+Fav = Down
Comment = Pass
Reply
:iconkwonnami14:
kwonnami14 Featured By Owner Nov 9, 2013
fav for you >< 
Reply
:iconyunaphan:
YunaPhan Featured By Owner Nov 9, 2013  Student Interface Designer
tks^^
Reply
:iconnykwon:
nykwon Featured By Owner Oct 22, 2013  Student
Wat+Fav = Down
Comment = Pass
Reply
:iconkylecoi:
kylecoi Featured By Owner Oct 13, 2013  Student Interface Designer
bé sulli xinh
Reply
:iconyunaphan:
YunaPhan Featured By Owner Oct 13, 2013  Student Interface Designer
quá xinh =]]
Reply
:iconmonickz19:
Monickz19 Featured By Owner Oct 4, 2013
Wat+Fav = Down
Comment = Pass
Reply
:iconchoijenna1234:
choijenna1234 Featured By Owner Sep 13, 2013  Student Artist
Wat+Fav = Down
Comment = Pass
Reply
:iconyunaphan:
YunaPhan Featured By Owner Sep 13, 2013  Student Interface Designer
có đọc cái chữ trên k bạn
Reply
:iconleezikey:
LeeZikey Featured By Owner Sep 6, 2013  Student Interface Designer
+_+ ss ơi. cho e xin lại cái link down đi T_T e có pass nhưng chưa down
Reply
:iconyunaphan:
YunaPhan Featured By Owner Sep 6, 2013  Student Interface Designer
Reply
:iconminminlovehunhan:
minminlovehunhan Featured By Owner Sep 5, 2013  Student Interface Designer
Wat+Fav = Down
Comment = Pass
Reply
:iconyunaphan:
YunaPhan Featured By Owner Sep 5, 2013  Student Interface Designer
bạn làm ơn đọc lại KHÔNG SHARE RES
Reply
:iconluckystar133:
luckystar133 Featured By Owner Sep 3, 2013
Wat+Fav = Down
Comment = Pass
Reply
:iconyunaphan:
YunaPhan Featured By Owner Sep 3, 2013  Student Interface Designer
thiếu wat
Reply
:iconnhiyeu2210:
nhiyeu2210 Featured By Owner Sep 2, 2013
Wat+Fav = Down
Comment = Pass
Reply
:iconyunaphan:
YunaPhan Featured By Owner Sep 2, 2013  Student Interface Designer
check note
Reply
:icontragkunls:
tragkunls Featured By Owner Sep 1, 2013
Wat+Fav = Down
Comment = Pass
Reply
:iconyunaphan:
YunaPhan Featured By Owner Sep 1, 2013  Student Interface Designer
check note
Reply
:iconphamtu123:
Phamtu123 Featured By Owner Sep 1, 2013
Wat+Fav = Down
Comment = Pass
Reply
:iconyunaphan:
YunaPhan Featured By Owner Sep 1, 2013  Student Interface Designer
check note
Reply
:iconaimeeananda0615:
AimeeAnanda0615 Featured By Owner Aug 31, 2013  Hobbyist Digital Artist
Wat+Fav = Down
Comment = Pass
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
August 13, 2013
Image Size
625 KB
Resolution
980×300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,984
Favourites
174 (who?)
Comments
288
×